SÅDAN KAN JEG HJÆLPE DIG

RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED SKILSMISSE
Min store viden og erfaring indenfor familieret sætter mig i stand til hjælpe dig med næsten alle tænkelige problemer, som opstår, når man som par beslutter sig for at gå fra hinanden. Udover almindelig rådgivning, kan jeg skrive ansøgninger, sørge for brevvekslingen med Statsforvaltningen, være din bisidder under møder hos Statsforvaltningen o.s.v.

Jeg kan yde juridisk rådgivning i forbindelse med svære spørgsmål som f.eks. Hvem skal have børnene boende? Hvilke regler gælder der? Hvordan løser Statsforvaltningen en konflikt om det? Eller hvordan med børnenes samvær med den forælder, der ikke har bopælen? Hvordan forstår man forældreansvarslovens noget intetsigende bestemmelser? – Spørg mig! Jeg kan helt sikkert give lovens bestemmelser et helt konkret og praktisk indhold.

De mange års erfaring med børns og forældres skilsmisseproblemer gør også, at jeg kan rådgive om, hvad der er godt eller skadeligt for børn, når mor og far er gået fra hinanden. Herunder at rådgive om, hvordan de voksne undgår konfliktoptrapning til skade for børnene. At blive skilt kan også give problemer med børnebidrag, f.eks. hvornår skal den ene betale børnebidrag til de børn, som mest er hos den anden? Spørg mig om det – det ved jeg alt om!

Samlet vil jeg kunne yde juridisk og anden rådgivning indenfor:

  • Sager om samvær, herunder støtte dig under møder på Statsforvaltningen (bisidder)
  • Sager om børnenes bopæl og forældremyndighed, herunder støtte dig under møder på Statsforvaltningen
  • Sager om separation og skilsmisse
  • Sager om børnebidrag
  • Sager om ægtefællebidrag
  • Faderskabssager
  • Adoption
  • Sager om værgemål

RÅDGIVNING INDENFOR LEJELOVGIVNINGEN
Endvidere kan jeg som mangeårig huslejenævnsformand yde en særdeles kompetent juridisk rådgivning indenfor lejelovgivningen til både dig som lejer og udlejer, f.eks. Hvilke rettigheder har man som lejer? Eller hvordan undgår man som udlejer at tabe penge på lejelovens lejerbeskyttelsesregler ? Jeg kan dog ikke yde bistand med hensyn til lejemål beliggende i Frederikshavn, Jammerbugt eller Rebild Kommune, hvor jeg på nuværende tidspunkt er huslejenævnsformand.